جمعه 29 تير 1403     ۹:۱۵
تجهیزات زمین شناسی صحرایی
سبد خرید خالی است.
چکش زمين شناسي

چکش زمين شناسي

Geological Hammer


چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  TESTWING

وضعیت: موجود 
درباره دستگاه

 چکش زمین شناسی  Geological Hammer

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  TESTWING

 

 

 چکش زمین شناسی  Geological Hammer

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  TESTWING

 چکش زمین شناسی  Geological Hammer

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  TESTWING

 

 

 

چکش زمین شناسی ، Geological Hammer

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  TESTWING

     

 چکش رسوب و فسیل شناسی Chisel-edge rock hammers

چکش رسوب و فسیل شناسی

Chisel-edge rock hammers

Model:  ESTWING

Made by USA

 

 

 چکش زمین شناسی ، Geological Hammer

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  TESTWING

 

 چکش زمین شناسی ، Geological Hammer

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  ESTWING

Made by USA

 

 

 چکش زمین شناسی ، Geological Hammer

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  ESTWING

Made by USA


مقایسه مشخصات فنی
تصاویر بیشتر

 

چکش زمین شناسی  Geological Hammer

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  GEOTEST

 

 چکش زمین شناسی  Geological Hammer

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  GEOTEST

     
     
     چکش زمین شناسی  Geological Hammer
     

چکش زمین شناسی 

Geological  Hammer

Model:  GEOTEST


سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول