پنجشنبه 31 خرداد 1403     ۱۸:۵۸
تجهیزات نمونه برداری استاندارد
سبد خرید خالی است.
نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن

نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن

Liquid Sampler Bailer ( Oil )


نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن

( Liquid Sampler Bailer ( Oil

وضعیت: موجود 
درباره دستگاه

نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن

( Liquid Sampling Bucket  ( Stainless Steel

Capacity:  1000 ml  ,  500 ml  , 300 ml 

 

 

نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن  ( Liquid Sampler Bailer ( Oil 

نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن

( Liquid Sampler Bailer ( Oil

   

نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن  ( Liquid Sampler Bailer ( Oil

نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن

( Liquid Sampler Bailer ( Oil

     

 نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن  ( Liquid Sampler Bailer ( Oil

نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن

( Liquid Sampler Bailer ( Oil

 

 نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن  ( Liquid Sampler Bailer ( Oil

نمونه بردار نقطه ای مایعات مخازن

( Liquid Sampler Bailer ( Oil

 

     
     

مقایسه مشخصات فنی
سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول