چهارشنبه 9 خرداد 1403     ۲۱:۴۰
تجهیزات نمونه برداری استاندارد
سبد خرید خالی است.
نمونه بردار  مایعات از کف مخازن

نمونه بردار مایعات از کف مخازن

Dead bottom sampler


 

(Dead bottom sampler (Stainless Steel

  Capacity :   1000  ml

 Capacity :   500  ml

 

وضعیت: موجود 
درباره دستگاه

 (Dead bottom sampler (Stainless Steel  نمونه بردار مایعات از کف مخازن

 

(Dead bottom sampler (Stainless Steel

نمونه بردار مایعات از کف مخازن

 Capacity :   1000  ml

 

 

(Dead bottom sampler (Stainless Steel  نمونه بردار مایعات از کف مخازن

(Dead bottom sampler (Stainless Steel

نمونه بردار مایعات از کف مخازن

 Capacity :   1000  ml

     

(Dead bottom sampler (Stainless Steel  نمونه بردار مایعات از کف مخازن

(Dead bottom sampler (Stainless Steel

نمونه بردار مایعات از کف مخازن

 Capacity :   1000  ml

 

(Dead bottom sampler (Stainless Steel  نمونه بردار مایعات از کف مخازن

(Dead bottom sampler (Stainless Steel

نمونه بردار مایعات از کف مخازن

 Capacity :   1000  ml

     

 (Dead bottom sampler (Stainless Steel  نمونه بردار مایعات از کف مخازن

(Dead bottom sampler (Stainless Steel

نمونه بردار مایعات از کف مخازن

 Capacity :   500  ml

 

 (Dead bottom sampler (Stainless Steel  نمونه بردار مایعات از کف مخازن

(Dead bottom sampler (Stainless Steel

نمونه بردار مایعات از کف مخازن

 Capacity :   500  ml


مقایسه مشخصات فنی
سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول