چهارشنبه 9 خرداد 1403     ۲۲:۴۴
تجهیزات نمونه برداری استاندارد
سبد خرید خالی است.
نمونه بردار زونار - مایعات مخازن

نمونه بردار زونار - مایعات مخازن

Zone Oil / Liquid Sampler


نمونه بردار  زونار ( منطقه ای )  مایعات مخازن

Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

وضعیت: موجود 
درباره دستگاه

 

 

نمونه بردار  زونار ( منطقه ای )  مایعات مخازن

Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

Capacity:  1000 ml  ,  800 ml  , 500 ml 

 

 نمونه بردار زونار ( منطقه ای ) مایعات مخازن Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

نمونه بردار  زونار ( منطقه ای )  مایعات مخازن

Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

 

 مونه بردار زونار ( منطقه ای ) مایعات مخازن Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

نمونه بردار  زونار ( منطقه ای )  مایعات مخازن

Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

     
     

 مونه بردار زونار ( منطقه ای ) مایعات مخازن Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

نمونه بردار  زونار ( منطقه ای )  مایعات مخازن

Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

 

 نمونه بردار زونار ( منطقه ای ) مایعات مخازن Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

نمونه بردار  زونار ( منطقه ای )  مایعات مخازن

Zone Oil / Liquid Sampler Stainless Steel

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 


مقایسه مشخصات فنی
سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول