سه‌شنبه 25 مرداد 1401     ۲۰:۸

اخبار

توانایی متخصصین و محققین ایرانی در مطالعات و اکتشافات مینرالوگرافی و میکروسکپی

توانایی متخصصین و محققین ایرانی در مطالعات و اکتشافات مینرالوگرافی و میکروسکپی

۱۳۹۹/۰۱/۲۰ 909 ادامه مطلب

تصویر ناسا از ذوب یخچال‌های قطب جنوب

می متالز - ناسا به تازگی تصویری منتشر کرده که موج‌هایی در سطح یخچال‌های قطب جنوب و ذوب شدن آنها را نشان می‌دهد.

۱۳۹۹/۰۱/۱۱ 889 ادامه مطلب