چهارشنبه 9 خرداد 1403     ۲۲:۳۱
آسیای آزمایشگاهی
سبد خرید خالی است.
آسیای آزمایشگاهی دیسکی

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory DISK MILL

Model: SUPER MILL - 500 S

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S

وضعیت: موجود 
درباره دستگاه

 

 

 

دیسک میل

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

يکي از موثرترين روشهاي پودر کردن و آماده سازي نمونه ، استفاده از آسياي آزمايشگاهي نوع ديسکي است.اين  دستگاه توانايي پودر کردن نمونه هاي سخت و شکننده مانند انواع سنگ و کاني در حداقل زمان  را  دارا  ميباشد. از ويژگيهاي اين نوع آسيا بدست آوردن پودر مواد  با  دانه بندي يکنواخت است.

 

دیسک میل ، آسیای آزمایشگاهی دیسکی

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

 

 

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی ، پولورایزر

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

   

 


 

 

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی ، پولورایزر

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی ، پولورایزر

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

 

 

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی ، پولورایزر

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

 

 

DISK MILL

 

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

 

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی ، پولورایزر

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

               
Laboratory  DISK MILL  , Vibratory DISK MILL , Vibration DISK MILL      آسیای آزمایشگاهی دیسکی 
 Laboratory  DISK MILL  , Vibratory DISK MILL , Vibration DISK MILL    آسیای آزمایشگاهی دیسکی 

مقایسه مشخصات فنی
تصاویر بیشتر

 

 

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

 

 

يکي از موثرترين روشهاي پودر کردن و آماده سازي نمونه ، استفاده از آسياي آزمايشگاهي نوع ديسکي است.اين  دستگاه توانايي پودر کردن نمونه هاي سخت و شکننده مانند انواع سنگ و کاني در حداقل زمان  را  دارا  ميباشد. از ويژگيهاي اين نوع آسيا بدست آوردن پودر مواد  با  دانه بندي يکنواخت است.

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

 

 

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

         آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

   

 


 

 

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

         آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

 

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

 

 

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

 

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

 

     آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 

 

               
 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL     آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL  
  آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL   آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL  

مدل قبلی

  آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL Model , vibratory  DISK MILL

         آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

                                         

 

 

 

 

 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL  , vibratory  DISK MILL

يکي از موثرترين روشهاي پودر کردن و آماده سازي نمونه ، استفاده از آسياي آزمايشگاهي نوع ديسکي است.اين  دستگاه توانايي پودر کردن نمونه هاي سخت و شکننده مانند انواع سنگ و کاني در حداقل زمان  را  دارا  ميباشد. از ويژگيهاي اين نوع آسيا بدست آوردن پودر مواد  با  دانه بندي يکنواخت است.

     

 

 

 


 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL Model , vibratory  DISK MILL

 

 

     آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 
 

 آسیای آزمایشگاهی دیسکی , Laboratory  DISK MILL Model , vibratory  DISK MILL

         آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory   DISK MILL

Model :  SUPER MILL - 500 S  

 


مشخصات فنی

TECHNICAL DATA : SUPER MILL 500 S

3 phase  / European

ELECTRIC MOTOR

2  Hp  /   1500 Watt

POWER

220 V / 380 V   ,   50  / 60 Hz

Voltage

< 10 mm

Feed size

70 mic  /   220 mesh

Product size

50 – 100 gr

Optimum capacity

Hardened Steel

Milling CUP

Chromium steel / Tungsten carbide / agate / high alumina

Milling CUP  ( Optional)

Electric / Electronic

Control board

Digital display: 0-30 minutes

Time display / Control

 p   1-2  min

Milling time

85L × 65w × 100H  Approx. Dimension ( Cm ) 
  225   Kg 
Approx. Weight
   
   
سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول