پنجشنبه 31 خرداد 1403     ۱۸:۵۴
دستگاه تهیه مقطع نازک
سبد خرید خالی است.
دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی

Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی 

 Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX


 

وضعیت: موجود 
درباره دستگاه

 

                         

 
 

MICROPLAN - TX يک دستگاه تمام اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپي است که کليه مراحل برش و گريندينگ در آن به صورت اتوماتيک انجام ميشود. دستگاه مجهز به ميکرو پروسسور بوده که به کمک سنسورهاي حساس ضخامت سنجي و stepper motor فرايند برش و گريندينگ را کنترل ميکند. 
   

 

  مقطع نازک میکروسکپی            ,  Thin section preparation sample

                          مقطع نازک میکروسکپی                         

Thin section preparation sample

 

 

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی , Automatic thin section preparation system Model: MICROPLAN - TX

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی 

 Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX 


                                                                                                                                                                    

                                                                                                           
   
 

Automatic vacuum sample Holder for grinding

 

Automatic vacuum sample Holder for grinding

 

 

 

 دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی , Automatic thin section preparation system Model: MICROPLAN - TX

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی 

 Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX 


                                              


 
 

 

مقطع نازک میکروسکپی          ,   Thin section preparation sample

                          مقطع نازک میکروسکپی                        

Thin section preparation sample

                                                                    

   

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی , Automatic thin section preparation system Model: MICROPLAN - TX

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی 

 Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX 


 

Sensitive servo micrometer 5 micron accuracy for Thin section preparation

Stainless Steel Sensitive servo micrometer  

5 micron accuracy

   

 Dewatering and vacuum pressure  regulator Box Model:" Auto Box-4"

  Dewatering and vacuum pressure 

    " regulator Box Model:" Auto Box-4

     

 مقطع نازک میکروسکپی            , Thin section preparation sample

                       مقطع نازک میکروسکپی                                    

Thin section preparation sample              

 

 

 

Automatic vacuum sample Holder for cutting

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه مشخصات فنی
مشخصات فنی

 

 

 

TECHNICAL DATA

MICROPLAN – TA

MICROPLAN – TM

MICROPLAN – TR

MICROPLAN – TX

Electric motor

750 W / 220 V / 50 , 60 Hz

1100 W / 220 V / 50 , 60 Hz

1100 W / 220 V / 50 , 60 Hz

1500 W / 220 V / 50 , 60 Hz

Cutting Blade

8” (200 mm) Diamond Blade.

8” (200 mm) Diamond Blade.

8” (200 mm) Diamond Blade.

8” (200 mm) Diamond Blade.

Grinding Cup

150 mm Diamond Cup

150 mm Diamond Cup

150 mm Diamond Cup

150 / 200 mm Diamond Cup

Micrometer accuracy

7 Micron Stainless Steel / Brass

5 Micron Stainless Steel

5 Micron Stainless Steel

5 Micron Stainless Steel with stepmotor

Cutting unit accuracy

0.4 mm

0.2 mm

0.1 mm

0.1 mm

Cutting unit system

mechanical

Mechanical Rail / Liner Base

Mechanical Rail / Liner Base

Automatic

Thinning / Grinding system

manual

manual

Manual with stopper

Automatic / Digital Stepmotor controller

Control system

manual

manual

Manual / adjustable

Microprocessor control

Thin Section Holder

Auto holder with Vacuum pressure 1 + 1 Sample

Auto holder with Vacuum pressure 1 + 1 Sample

Auto holder with Vacuum pressure 1 + 3 Sample

Auto holder with Vacuum pressure 1 + 3 Sample

Vacuum Regulator Box/ Filter

Univac 2

Univac 2S

Univac 4

Autovac 4

Vacuum Pressure Pump

½ Hp , 750 mbar Vacuum Pump

¾ Hp , 800 mbar Vacuum Pump

¾ Hp , 850 mbar , 2 Stage Vacuum pump

1 Hp , Vacumet 900 , 2 Stage Vacuum pump

Circulator Cooling unit

30 Liters , Polymer tank , 60 W Circulating Pump

40 Liters , Polymer tank , 60 W Circulating Pump

40 Liters Stainless Steel Tank , 90 W Circulating Pump

40 Liters Stainless Steel Tank , 90 W Circulating Pump

Base / Frame

Cast Iron / Steel

Cast Iron / Stainless Steel

Cast Iron Oxidant Alloy / Stainless Steel

Cast Anti Oxidant Alloy / Stainless Steel

Approx. weight

50 Kg

60 Kg

70 Kg

95 Kg

Approx. dimensions ( Cm )

30 W × 60 L × 28 H

35 W × 70 L × 32 H

35 W × 75 L × 35 H

40 W × 95 L × 35 H

مواد مصرفی

سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول