جمعه 29 تير 1403     ۹:۰
ساب و پولیشر آزمایشگاهی
سبد خرید خالی است.
دستگاه اتوماتیک ساب و گریندر آزمایشگاهی

دستگاه اتوماتیک ساب و گریندر آزمایشگاهی

ROTOPOL- 3R

Model: ROTOPOL- 3R

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی 

Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine
Model : ROTOPOL- 3R

وضعیت: موجود 
درباره دستگاه

 

 

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی  Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی 

Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine

 Model : ROTOPOL- 3R

با مشخصات همانند دستگاه پوليشر ROTOPOL–3 طراحي و ساخته شده است. با اين تفاوت که مجهز به هولدر اتوماتيک جهت نگهداري نمونه هاي پوليش و نمونه هاي THIN POLISH و مقاطع نازک معمولي ميباشد سرعت چرخش هولدر نمونه نگهداري اتوماتيک در اين دستگاه قابل تنظيم بوده و سرعت چرخش ديسکهاي پوليش نيز در محدوده ی 150 - 600 RPM قابل تنظيم است.

 

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی  Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی 

Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine
Model : ROTOPOL- 3R             

           

 

 دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی  Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی 

Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine
Model : ROTOPOL- 3R

 

 

 

 

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی  Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine

 

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی 

Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine
Model : ROTOPOL- 3R

   

 

 

 

 

 

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی  Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine

 

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی 

Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine
Model : ROTOPOL- 3R

 

 دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی  Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی 

Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine
Model : ROTOPOL- 3R


 
مقایسه مشخصات فنی
تصاویر بیشتر

 دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی  Model : ROTOPOL- 3R

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی 

Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine
Model : ROTOPOL- 3R


                 

تولبد این مدل متوقف شده است

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی  Model : ROTOPOL- 3R
           

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی  Model : ROTOPOL- 3R

دستگاه اتوماتیک ساب و گريندر آزمايشگاهی 

Automatic Laboratory Grinding & Polishing machine
Model : ROTOPOL- 3R

     

 
مشخصات فنی

 

THECHNICAL DATA

ROTOPOL – 4R

ROTOPOL - 3R

ROTOPOL – 3S

Main Electric Motor

750 W / 220 V servo motor.

750 W / 24 V DC motor.

550 W / 24 V DC motor.

Automatic Sample Holder Motor

24 v - 80 w DC Gear Motor.

24 v - 60 w DC Gear Motor.

_________

Grinding / polishing axis

2 axis

2 axis

2 axis

Polishing / Grinding disk Dia.

230 mm

230 mm

230 mm

Sample Holder Capacity

4 Polished section , 3 Thin section

3 Polished section , 3 Thin section

_________

Disk Speed

50 - 1200 RPM

150 - 1000 RPM

150 - 1000 RPM

Speed control accuracy

± 3 RPM

± 10

± 15 RPM

Time display control

Digital 0 – 60 min.

Mechanical 0 – 60 min.

_________

Main frame

Stainless Steel

Anti-oxidant Alloy

Partly Stainless Steel

Suspension Lubricant Feeder

2 Liter Stainless Steel

2 Liter Stainless Steel

2 Liter Pu

Polishing Disk

Super composite Disk / Pu Disk

Super composite Disk / Pu Disk

Pu Disk

Grinding Disk

Super composite Disk / Cast Iron Disk

Cast Iron Disk

Cast Iron Disk

Approx. dimension ( Cm )

85 L×70 w×65 H

85 L×70 w×55 H

80 L×65 w×45 H

Approx. Wight

95 Kg

85 Kg

65 Kg


سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول

محصولات مشابه