جمعه 31 فروردين 1403     ۱۳:۴۴
رزین و هاردنر
سبد خرید خالی است.
رزین و هارد نر

رزین و هارد نر

RESIN & HARDNER


رزین و هارد نر جهت تهیه مقطع نازک

 Epoflex  RESIN & Epoflex HARDNER 

وضعیت: موجود 
برچسب ها مواد مصرفی
درباره دستگاه
     

 
     

 رزین و هارد نر جهت تهیه مقطع نازک

رزین و هارد نر جهت تهیه مقطع نازک

 Epoflex  RESIN & Epoflex HARDNER 

 

 
 
 

Package

Package

Package

Package

material

500 cc

1000 cc

2000 cc

10 Liter

Epoflex RESIN for thin section preparation

100 cc

250 cc

500 cc

2 Liter

Epoflex HARDNER

500 cc

1000 cc

2000 cc

10 Liter

Epoflex RESIN for cold mounting

 

 
     

اپوفلکس هاردنر  Epoflex HARDNER

اپوفلکس هاردنر

Epoflex HARDNER

 

 رزین و هارد نر جهت تهیه مقطع نازک   Epoflex  RESIN & Epoflex HARDNER

رزین و هارد نر جهت تهیه مقطع نازک

 Epoflex  RESIN & Epoflex HARDNER 

     

  قالب مقاطع صیقلی    Polish section mould

 قالب مقاطع صیقلی  

Polish section mould 

 

 

 

25 mm

30 mm

40 mm

mould

10

10

10

Package

24

24

24

 

 قالب مقاطع صیقلی  

این قالبها برای تهیه مقاطع صیقلی با استفاده از رزینهای مایع در روش قالبگیری سرد کاربرد دارد.

 

 

   

  اسپری جدا کننده قالب     Mould release spray

            اسپری جدا کننده قالب          

 Mould release spray 

 

      

 

 

 

 اسپری جدا کننده قالب عمل روانسازی و جدا کردن قالب از مقطع صیقلی را پس از سخت شدن رزین انجام می دهد.  حجم این اسپری ها معمولا  250-cc و یا 1 لیتر است.


مقایسه مشخصات فنی
سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول