سه‌شنبه 7 آذر 1402     ۱۷:۵۴
دستگاه تهیه مقطع نازک
سبد خرید خالی است.
دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی - دیجیتال

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی - دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX . Digital

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی - دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX . digital

وضعیت: موجود 
درباره دستگاه

 

 

     
 

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی - دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX . digital

 

شرح دستگاه : 

 Microplan – TX یک دستگاه تمام اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپي است که کليه مراحل برش و گريندينگ در آن به صورت اتوماتيک انجام ميشود. دستگاه مجهز به ميکرو پروسسور بوده که به کمک سنسورهاي حساس ضخامت سنجي وstepper motor   فرايند برش و گريندينگ را کنترل ميکند.
   

Microplan – TX براساس برنامه از پیش تنظیم شده و به کمکMicrocontroller و PLC متصل به موتور هوشمند Stepmotor و میکرومتر اتوماتیک قابلیت انجام برش اتوماتیک و نازک کردن خودکار مقاطع میکروسکپی را تا پایان فرآیند آن دارد.


Microplan – TX مجهز به نمایشگر دیجیتال متصل به ضخامت سنج بسیار حساس با دقت 1 میکرون بوده و در زمان تهیه مقطع نازک با ضخامت دستگاه آنرا در حین انجام کار نشان میدهد. دستگاه پس از پایان فرآیند نازک کردن پلاک بصورت اتوماتیک متوقف شده و با ارسال سیگنال صوتی اعلام وضعیت میکند.

 دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی - دیجیتال , Full Automatic thin section preparation system Model: MICROPLAN - TX . digital

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی - دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX . digital

 

 

Automatic vacuum sample Holder for cutting

سیستم برش اتوماتیک

            Automatic vacuum sample Holder for cutting

 دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی - دیجیتال , Full Automatic thin section preparation system Model: MICROPLAN - TX . digital

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکپی - دیحیتال

Full Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX .digital

 

 

میکرومتر اتوماتیک Stainless Steel Sensitive servo micrometer 5 micron accuracy

میکرومتر اتوماتیک

Stainless Steel Sensitive servo micrometer 5 micron accuracy

 

       
   

 دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی - دیجیتال , Full Automatic thin section preparation system Model: MICROPLAN - TX . digital

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکرسکوپی - دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system

Model: MICROPLAN - TX . digital

 

 

 مقطع نازک میکروسکپی                ,   Thin section preparation sample

                                مقطع نازک میکروسکپی                                   

Thin section preparation sample


 Full Automatic thin section preparation system Model: MICROPLAN - TX (digital)

 

Full Automatic thin section preparation system 

Model: MICROPLAN - TX . digital

                             

 

 

هولدراتوماتیک مقطع نازک

         هولدراتوماتیک مقطع نازک

 Automatic vacuum sample Holder for grinding 

           

     

 

 

مقایسه مشخصات فنی
تصاویر بیشتر

 دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی ،دیجیتال Full Automatic thin section preparation system

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی ،دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system


 
دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی ،دیجیتال Full Automatic thin section preparation system

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی ،دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system


 

 

 

 

 

 سیستم برش اتوماتیک       Automatic vacuum sample Holder for cutting

سیستم برش اتوماتیک

            Automatic vacuum sample Holder for cutting

 

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی - دیجیتال Full Automatic thin section preparation system

 

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی ،دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system


 

هولدراتوماتیک مقطع نازک  Automatic vacuum sample Holder for grinding

هولدراتوماتیک مقطع نازک

 Automatic vacuum sample Holder for grinding  


 دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی ،دیجیتال Full Automatic thin section preparation system

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی ،دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system

   

 

 

 

 

 
 Dewatering and Vacuum pressure regulator Box Model: Univac- 4

 Dewatering and Vacuum pressure regulator Box

Model: Univac- 4

 دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی ،دیجیتال Full Automatic thin section preparation system

دستگاه اتوماتيک تهيه مقاطع نازک ميکروسکپی - دیجیتال

Full Automatic thin section preparation system

 

 هولدراتوماتیک مقطع نازک  Automatic vacuum sample Holder for grinding

 

 

هولدراتوماتیک مقطع نازک  Automatic vacuum sample Holder for grinding

 

هولدراتوماتیک مقطع نازک

 Automatic vacuum sample Holder for grinding  


 

 

 

هولدراتوماتیک مقطع نازک  Automatic vacuum sample Holder for grinding

هولدراتوماتیک مقطع نازک

 Automatic vacuum sample Holder for grinding  


Dewatering and Vacuum pressure regulator Box
Model: Univac- 4
مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

TECHNICAL DATA

MICROPLAN – TA

MICROPLAN – TM

MICROPLAN – TR

MICROPLAN –TX.Digital

Electric motor

750 W / 220 V / 50 , 60 Hz

1100 W / 220 V / 50 , 60 Hz

1100 W / 220 V / 50 , 60 Hz

1500 W / 220 V / 50 , 60 Hz

Cutting Blade

8” (200 mm) Diamond Blade.

8” (200 mm) Diamond Blade.

8” (200 mm) Diamond Blade.

8” (200 mm) Diamond Blade.

Grinding Cup

150 mm Diamond Cup

150 mm Diamond Cup

150 mm Diamond Cup

150 / 200 mm Diamond Cup

Micrometer accuracy

7 Micron Stainless Steel / Brass

5 Micron Stainless Steel

5 Micron Stainless Steel

5 Micron Stainless Steel with stepmotor

Cutting unit accuracy

0.4 mm

0.2 mm

0.1 mm

0.1 mm

Cutting unit system

mechanical

Mechanical Rail / Liner Base

Mechanical Rail / Liner Base

Automatic         

Thinning / Grinding system

manual

manual

Manual with stopper

Automatic / Digital Stepmotor controller

Control system

manual

manual

Manual / adjustable

Microprocessor control

Thin Section Holder

Auto holder with Vacuum pressure 1 + 1 Sample

Auto holder with Vacuum pressure 1 + 1 Sample

Auto holder with Vacuum pressure 1 + 3 Sample

Auto holder with Vacuum pressure 1 + 3 Sample

Vacuum Regulator Box/ Filter

Univac 2

Univac 2S

Univac 4

Autovac 4

Vacuum Pressure Pump

½ Hp , 750 mbar Vacuum Pump

¾ Hp , 800 mbar Vacuum Pump

¾ Hp , 850 mbar , 2 Stage Vacuum pump

1 Hp , Vacumet 900 , 2 Stage Vacuum pump

Circulator Cooling unit

30 Liters , Polymer tank , 60 W Circulating Pump

40 Liters , Polymer tank , 60 W Circulating Pump

40 Liters Stainless Steel Tank , 90 W Circulating Pump

40 Liters Stainless Steel Tank , 90 W Circulating Pump

Base / Frame

Cast Iron / Steel

Cast Iron / Stainless Steel

Cast Iron Oxidant Alloy / Stainless Steel

Cast Anti Oxidant Alloy / Stainless Steel

Approx. weight

50 Kg

60 Kg

70 Kg

95 Kg

Approx. dimensions ( Cm )

30 W × 60 L × 28 H

35 W × 70 L × 32 H

35 W × 75 L × 35 H

40 W × 95 L × 35 H

مواد مصرفی

سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول