چهارشنبه 9 خرداد 1403     ۲۱:۲۷
آسیای آزمایشگاهی
سبد خرید خالی است.
آسیای آزمایشگاهی دیسکی

آسیای آزمایشگاهی دیسکی

Laboratory DISK MILL

Model: SUPER MILL - 1000 S

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL  

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

 

وضعیت: موجود 
درباره دستگاه

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

 

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL 

 

 

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

 

 

 

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

 

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S
   

 

 

 

 

 

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

 

 

 

   

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

 

 

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL 

 

آسیای دیسکی آزمایشگاهی Laboratory  DISK MILL

آسیای دیسکی آزمایشگاهی

Laboratory   DISK MILL

 Model :  SUPER MILL - 1000 S

مقایسه مشخصات فنی
تصاویر بیشتر


مواد مصرفی

سفارش محصول

برای سفارش محصول لطفا اینجا کلیک کنید:

سفارش محصول